Johdanto

Perustaja Tekninen johtaja

Herra Zengxiaolin

T & K -osasto 

Huchengjian T & K -osaston johtaja

Herra Liyanfeng Herra Lilunjia Rakennusinsinööri

Herra Lichangtao, koneinsinööri

Herra Heqinghu, automaatioinsinööri

Herra Chenzegui, sovellusinsinööri

Herra Yibo Coil -suunnittelija

Rouva Xuxiaoyu, yleiskokouksen insinööri

Tuotanto -osasto

Herra Huangqiang Tuotantopäällikkö

Chenjingwei PCD -hallituksen johtaja

Xujunin metallityön johtaja

Wangping Debug -johtaja

Rouva Liuyulongin ostopäällikkö

Laadunvalvontaosasto

Herra Zhouyongqianin laatuinsinööri

Myyntiosasto

Herra Xulinchuanin myyntipäällikkö

Rouva Xielixia ulkomaankaupan johtaja

Xiangkang -myyntipäällikkö Lounais -Kiinasta

Lijunpeng, Pohjois -Kiinan myyntipäällikkö

Xuqiaojun Etelä -Kiinan myyntipäällikkö